תקנון האתר:

 

 

כללי:

 • אתר "טבע בשבילך" להלן ("האתר") היינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית  וחנות פיזית  ברחוב לוינסון 12 פינת פינס בגדרה,  טלפון 08-8599550 . החנות הוירטואלית משמשת לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. אך מתייחס לשני המינים באופן שווה.

 • אנא קרא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי בינך לבין מנהלי האתר, משמעות המילה "פעולה" בתקנון זה הינה כל פעולה לשם רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות הזמנת מוצרים.

 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון האתר, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 • כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "הלקוח") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

 • רכישה באתר משמעותה רכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני.

 • רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף.

 • ההשתתפות מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים: שם, מספר זהות, מספר טלפון, כתובת מלאה ודואר אלקטרוני תקינה.

 • מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשה עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

 • מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר למנהלי האתר לספק את המוצרים ללקוח.

 • "טבע בשבילך" תיהיה רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.  

 • "טבע בשבילך" לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. כמו כן שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר "טבע בשבילך" וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.

 • הקניין הרוחני באתר "טבע בשבילך", בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של "טבע בשבילך" או של צדדים שלישיים ש"טבע בשבילך" קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

 • "טבע בשבילך" שומרת על זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה .

 

 

מכירה

 • החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

 • החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש.

 • המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.

 • המחירים אינם כוללים דמי טיפול אריזה ומשלוח, אלא אם צוין לידם במפורש אחרת.

 • למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא נהיה חייבים לספקו לך, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי "טבע בשבילך".

 • מחירי המוצרים שייפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת ללא התראה מוקדמת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של "טבע בשבילך"

 • הזמנת מוצרים דרך האתר אפשרית בכל שעות היום ובכל ימות השבוע.

 • הזמנה טלפונית תתאפשר בטלפון: 08-8599550 , בימיםא', ב', ד', ה' בין השעות 9:00-20:00, ג' בין השעות 9:00-14:00 ויום ו' בין 9:00-14:00.

 • לשם ביצוע רכישה  יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכדומה.

 • -הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .

 • -לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

 • -חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

 • -הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 • -הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 • -במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .-במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי . לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .

 

אספקת המוצרים 

 • -החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך 10 ימי עבודה, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

 • -החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

 • -החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 • -כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום ונזקי טבע.

 • -שביתה / איחור אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

 • -כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

 • -באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

 • -זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

 • משלוח

 • -משלוח נעשה בדואר רשום, בדואר ישראל, והתעריפים הינם תעריפי דואר ישראל ומופיעים במעמד הזמנת המוצרים  מרגע שליחתה של ההזמנה ל"דואר ישראל" אין "טבע בשבילך" אחראית על כל עיכוב בהזמנה.

 • -הלקוחו ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שיגרם לו ו/או ל"טבע בשבילך" ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכדומה.

 • -ניתן לאסוף חלק המוצר/ים באופן עצמאי מטבע בשבילך, גדרה לוינסון 12 פינת פינס לאחר אישורינו.

 •  טלפון לבירורים ושאלות: 08-8599550.  

 •  זמני הגעה והתקשרות: א', ב', ד', ה' בין השעות 10:00-19:00, ג' בין השעות 10:00-14:00 ויום ו' בין 10:00-14:00.

 • -במקרה של איסוף עצמי לא יחויב הלקוח בדמי משלוח.

 • -הלקוח פוטר את "טבע בשבילך" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 • -"טבע בשבילך" לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או צד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל"טבע בשבילך" והכל בכפוף לאחריות החלה ע"פ כל דין.

 • -מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא "טבע בשבילך" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו ע"י הלקוח.

 • -עם קבלת המוצר על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח ולהשוותו להזמנתו ולחשבונית המצורפת, על כל בעיה ו/או חוסר התאמה יש ליצור קשר באופן מיידי עם "טבע בשבילך" בטלפון 08-8599550 ואנו נטפל בכל בעיה כפי שדורש החוק.
  דמי משלוח

 • -דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.

 • -במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

 • -הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מארומה מדיק (לוינסון 12 פינת פינס גדרה) וזאת בתיאום מראש  באשר למועד האיסוף .

 • -מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

 

   אחריות

 • -כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות, עומדים בקריטריונים מחמירים של איכות ותפקוד ונבחרו על ידינו מתוך אלפי מוצרים הקיימים בשוק.

 • -האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם חלה על היבואנים והמפיצים בהתאם לתנאי האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות.

 • -"טבע בשבילך" אינה נושאת באחריות לטיב המוצרים או לכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים מפני שהוא אינו מייצר אותם. במקרה שרכשת מוצרים פגומים זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

 • -המוצרים באתר מוצגים בתום לב, לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל וכן יתכן הבדל בין האריזה המתפרסמת באתר לבין האריזה של המוצרים כפי שיסופקו לך בפועל. לא תהיה בכך עילה מצידך לביטול העסקה.

 • -המוצרים באתר מוצגים באחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד "טבע בשבילך" לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

 • -המוצרים והתכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. המוצרים והתכנים המוצעים באתר הם מתחום הארומתרפיה המהווה חלק ממערכת הרפואה המשלימה, מבטאים את גישת הרפואה המשלימה ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. המוצרים והתכנים באתר, כמקובל בתחום הרפואה, הינם תלויי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

 

ביטולים והחזרת מוצרים

 • -ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

 • -ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות טלפון 08-8599550 או באמצעות צור קשר באתר .

 • -במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.

 • -אם סופק המוצר, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 • -מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.

 • -מוצר שמוחזר תוך 14 יום באריזתו המקורית ולפני שנעשה בו כל שימוש, נזכה את ערכו.

 • -לא נוכל להתחייב לזכות מלוא ערכו של המוצר במידה וההחזרה לא תואמה מראש.

 • -אם המוצר נבדק על ידי "טבע בשבילך" ונמצא שהמוצר לא הוחזר כחדש באריזתו החדשה והמקורית לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה ו/או נעשה בו שימוש לא נסכים לקבלו ולזכותו.

 • -אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהמוצר יתקבל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי, או לקבל תחליף ובמידה ולא תסכים לקבל את התחליף שיוצע לך הנך רשאי לבטל את הזמנתך.

 • -אינך רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו שדרוגים במיוחד בשבילך.

 • -במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

 • -לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .

 • החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • -נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

 • -אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

 • -במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

 

אבטחת מידע פרטיות בחנות

 • -החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

 • -כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן, ונעשים  מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אין "טבע בשבילך" מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "טבע בשבילך" נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל "טבע בשבילך" מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

 • -המבצעים פעולות באתר מצהירים כי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

 • -"טבע בשבילך" ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

 • -החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

 • -המוצרים נשלחים באריזות דואר סטנדרטיות. הפרטים האישיים משמשים לצורך הזמנה זו בלבד ולא נעשה בהם כל שימוש אחר.

 • -"טבע בשבילך" לא תעביר את הפרטים האישיים לאף גורם אחר פרט לדרוש לצורך ביצוע עסקה זו.

 • -למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

צור קשר